Diagnostische beeldvorming

Met behulp van diagnostische beeldvorming kan het binnenste van de patiënt worden onderzocht. Voorbeelden van diagnostische beeldvorming zijn Röntgenfoto’s, Echo(cardio)grafie, MRI en CT-scan.

1_TandheelkundeD-15-034 Daily de VriesD-15-021

 

 

 

 

 

Op onze praktijk beschikken wij over een Röntgenapparaat voor zowel de normale Röntgenfoto’s als één voor gespecialiseerde tandheelkundige opnamen. Daarnaast hebben wij de beschikking over een modern echoapparaat, waarmee we zowel de buik als het hart kunnen onderzoeken.

Door regelmatige na- en bijscholing op het gebied van de radiologie en de echografie kunnen we bogen op gedegen kennis voor de interpretatie van echobeelden en Röntgenfoto’s. Toch komt het voor dat ook wij niet uit een bepaald beeld komen. In dat geval werken we samen met specialisten diagnostische beeldvorming voor de interpretatie. Mocht dat nodig zijn voor een goede diagnose, kunnen patiënten doorgestuurd worden naar dezelfde specialisten voor het maken en beoordelen van  een CT-scan of MRI.